Privacywetgeving AVGwet

Vanaf 25 mei geldt de Europese privacywetgeving. Deze wetgeving is er om u als persoon te beschermen tegen oneigenlijk gebruik van uw gegevens. Op deze pagina vindt u informatie hoe wij met uw gegevens omgaan.

Privacy Statement

SuJo is een eenmanszaak waaronder de volgende bedrijven vallen. Kadospeciaal, de Scharrelboet en P.O.E.N. gevestigd aan de Molenvaart 17a 1761 AA Anna Paulowna, SuJo is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens door dit bedrijf, zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Joost Sutin is de verantwoordelijke Functionaris Gegevensbescherming van dit bedrijf. KvK gegevens SuJo 51143836

Persoonsgegevens die ik verwerk 

SuJo verwerkt persoonsgegevens. Indien je gebruik maakt van mijn webwinkel ,winkel of deelneemt aan mijn cursussen of workshops verstrek je mij een aantal persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor een correcte bedrijfsadministratie. Daartoe verwerk ik de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam,
 • Adresgegevens,
 • Telefoonnummer,
 • E-mailadres,
 • IBAN,
 • Voor zakelijke contacten: KvK registratie en btw-nummer.

Waarom vraag ik persoonsgegevens?

SuJo verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Afhandelen van facturen en betalingen
 • Leveren van producten en diensten,
 • Verzenden van nieuwsbrieven en aanbiedingen,
 • Verschaffen van informatie over inhoudelijke wijzigingen van mijn diensten,
 • Verschaffen van informatie over wijziging van prijzen en voorwaarden,
 • Wanneer hiertoe een wettelijke plicht bestaat.

Bewaartermijn

SuJo zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is om de dienstverlening te waarborgen. De bewaartermijn is maximaal twee jaar, gerekend vanaf de datum van de gerelateerde dienstverlening, tenzij een wettelijke verplichting een andere bewaartermijn voorschrijft.

Delen van gegevens

SuJo verstrekt verzamelde gegevens uitsluitend aan derden wanneer dit noodzakelijk wordt geacht voor de onbelemmerde uitvoering van de dienstverlening of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Uw gegevens worden gedeeld met de volgende organisaties:

 • MijnWebWinkel, voor afhandelen van orders en bestellingen,
 • Rabobank, voor afhandelen van betalingen,
 • Mollie, voor afhandelen van betalingen,
 • De Belastingdienst voor wettelijke verplichting

Cookies en websitegebruik

De websites van SuJo gebruiken uitsluitend technische en functionele cookies. Daarnaast worden anonieme statistieken bijgehouden over het gebruik van de webdiensten. Een “cookie” is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan mijn websites wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor een correcte en onbelemmerde werking van de website. Je kunt je afmelden voor deze cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Dit kan echter gevolgen hebben voor de wijze waarop mijn website op jouw scherm verschijnt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@descharrelboet.nl Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage inderdaad door de betreffende persoon wordt gedaan, vraag ik om een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij adviseer ik  jou om in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort) en het burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van je privacy. SuJo zal zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Beveiliging

SuJo neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wanneer het vermoeden bestaat dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik van door mij vastgelegde gegevens, neem dan contact op via info@descharrelboet.nl